Bảng giá Ladingpage

  This header is created with the GeneratePress Page Headers feature.

  Bảng báo giá Ladingpage

  • Số lần triển khai
  • Cam kết
  • Gắn mã theo dõi
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Tư vấn quảng cáo - marketing

  GÓI TIẾT KIỆM

  400.000đ

  • 1 đợt thiết kế theo yêu cầu
  • - Làm giống > 80% mẫu yêu cầu
   - Chỉnh sửa miễn phí đến khi nào đúng ý khách
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • 1 - 2 ngày bàn giao
  • Trọn đời
  • Miễn phí

  GÓI CƠ BẢN

  600.000đ

  • 3 đợt thiết kế theo yêu cầu
  • - Làm giống > 80% mẫu yêu cầu
   - Chỉnh sửa miễn phí đến khi nào đúng ý khách
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 1 lần
  • 1 - 2 ngày có demo
  • Trọn đời
  • Miễn phí

  GÓI CHUYÊN NGHIỆP

  800.000đ

  • 4 đợt thiết kế theo yêu cầu
  • - Làm giống > 80% mẫu yêu cầu
   - Chỉnh sửa miễn phí đến khi nào đúng ý khách
  • 1 năm trong giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 2 lần
  • 1 - 2 ngày có demo
  • Trọn đời
  • Miễn phí

  GÓI CAO CẤP

  2.900.000đ

  • Designer chuyên nghiệp tư vấn thiết kế trên Ai, không chọn mẫu sẵn


  • - giống >97% bản thiết kế
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 3 lần
  • 3 ngày có demo
  • Trọn đời
  • Miễn phí

  GÓI TIẾT KIỆM

  400.000đ

  • Số lần triển khai
  • Cam kết
  • Gắn mã theo dõi
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Tư vấn quảng cáo - marketing
  • 1 đợt thiết kế theo yêu cầu
  • - Làm giống > 80% mẫu yêu cầu
   - Chỉnh sửa miễn phí đến khi nào đúng ý khách
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • 1 ngày bàn giao
  • Trọn đời
  • Miễn phí

  GÓI CƠ BẢN

  600.000đ

  • Số lần triển khai
  • Cam kết
  • Gắn mã theo dõi
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Tư vấn quảng cáo - marketing
  • 3 đợt thiết kế theo yêu cầu
  • - Làm giống > 80% mẫu yêu cầu
   - Chỉnh sửa miễn phí đến khi nào đúng ý khách
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 1 lần
  • 1 - 2 ngày có demo
  • Trọn đời
  • Miễn phí

  GÓI CHUYÊN NGHIỆP

  800.000đ

  • Số lần triển khai
  • Cam kết
  • Gắn mã theo dõi
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Tư vấn quảng cáo - marketing
  • 4 đợt thiết kế theo yêu cầu
  • - Làm giống > 80% mẫu yêu cầu
   - Chỉnh sửa miễn phí đến khi nào đúng ý khách
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 2 lần
  • 1 ngày bàn giao
  • Trọn đời
  • Miễn phí

  GÓI CAO CẤP

  2.900.000đ

  • Số lần triển khai
  • Cam kết
  • Gắn mã theo dõi
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Tư vấn quảng cáo - marketing
  • Designer chuyên nghiệp tư vấn thiết kế trên Ai, không chọn mẫu sẵn
  • - Làm giống > 97% bản thiết kế
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 3 lần
  • 3 ngày có demo
  • Trọn đời
  • Miễn phí
  5/5 (1 Review)
  087.778.3626
  ×
  Phản hồi trong vòng một phút
  logo
  Xin chào! Anh chị cần thiết kế web phải không ạ?
  logo
  Anh chị có thể chat ngay với HBWEB tại đây!
  Click để chat!
  Kết nối với HBWEB trong Messenger