Bảng giá Ladingpage

  This header is created with the GeneratePress Page Headers feature.

  Bảng báo giá Ladingpage

  • Mẫu giao diện
  • Chỉnh sửa giao diện
  • Nhập nội dung
  • Gắn mã theo dõi
  • Logo - Banner
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành

  GÓI TIẾT KIỆM

  400.000đ

  • Làm giống 100% mẫu
  • -

  • -
  • -
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • 1 ngày bàn giao
  • Trọn đời

  GÓI CƠ BẢN

  600.000đ

  • Làm giống 100% mẫu
  • - Xóa bớt theo yêu cầu
   - Di chuyển vị trí các khối theo yêu cầu
  • - 2 lượt thay đổi nội dung theo yêu cầu
  • -
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 1 lần
  • 1 ngày có demo
  • Trọn đời

  GÓI CHUYÊN NGHIỆP

  800.000đ

  • Làm tương tự 1 mẫu và chỉnh sửa theo ý tưởng của khách hàng
  • - 3 lượt yêu cầu chỉnh sửa giao diện tùy ý theo yêu cầu, không thay đổi sang mẫu web khác
  • - 3 lượt thay đổi nọi dung theo yêu cầu
  • 1 logo + 1 banner chọn sẵn trong kho
  • 1 năm trong giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 2 lần
  • 1 ngày có demo
  • Trọn đời

  GÓI CAO CẤP

  2.900.000đ

  • Designer chuyên nghiệp tư vấn thiết kế trên Ai, không chọn mẫu sẵn
  • -Dựng web giống hệt bản thiết kế của designer
   - Đổi màu
   - Xóa bớt, nhân bản khối theo yêu cầu
   - Di chuyển vị trí các khối theo yêu cầu
  • - 3 lượt thay nội dung theo yêu cầu
  • 1 logo chọn sẵn trong kho
   Toàn bộ banner
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 3 lần
  • 3 ngày có demo
  • Trọn đời

  GÓI TIẾT KIỆM

  400.000đ

  • Mẫu giao diện
  • Chỉnh sửa giao diện
  • Nhập nội dung
  • Gắn mã theo dõi
  • Logo - Banner
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Làm giống 100% mẫu
  • -
  • -
  • -
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • 1 ngày bàn giao
  • Trọn đời

  GÓI CƠ BẢN

  600.000đ

  • Mẫu giao diện
  • Chỉnh sửa giao diện
  • Nhập nội dung
  • Gắn mã theo dõi
  • Logo - Banner
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Làm giống 100% mẫu
  • - Xóa bớt theo yêu cầu
   - Di chuyển vị trí các khối theo yêu cầu
  • - 2 lượt thay đổi nội dung theo yêu cầu
  • -
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 1 lần
  • 1 ngày có demo
  • Trọn đời

  GÓI CHUYÊN NGHIỆP

  800.000đ

  • Mẫu giao diện
  • Chỉnh sửa giao diện
  • Nhập nội dung
  • Gắn mã theo dõi
  • Logo - Banner
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Làm tương tự 1 mẫu và chỉnh sửa theo ý tưởng của khách hàng
  • - 3 lượt yêu cầu chỉnh sửa giao diện tùy ý theo yêu cầu, không thay đổi sang mẫu web khác
  • - 3 lượt thay đổi nọi dung theo yêu cầu
  • 1 logo + 1 banner chọn sẵn trong kho
  • 1 năm trong giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 2 lần
  • 1 ngày có demo
  • Trọn đời

  GÓI CAO CẤP

  2.900.000đ

  • Mẫu giao diện
  • Chỉnh sửa giao diện
  • Nhập nội dung
  • Gắn mã theo dõi
  • Logo - Banner
  • Tặng hosting
  • Tối ưu giao diện mobi
  • Bàn giao
  • Thời gian làm
  • Bảo hành
  • Designer chuyên nghiệp tư vấn thiết kế trên Ai, không chọn mẫu sẵn
  • - Dựng web giống hệt bản thiết kế của designer
   - Đổi màu
   - Xóa bớt, nhân bản khối theo yêu cầu
   - Di chuyển vị trí các khối theo yêu cầu
  • - 3 lượt thay nội dung theo yêu cầu
  • 1 logo chọn sẵn trong kho
   Toàn bộ banner
  • 1 năm không giới hạn số lượng lưu trữ ldp
  • - Cài đặt sẵn website
   - File thiết kế
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   - Teamview hướng dẫn 3 lần
  • 3 ngày có demo
  • Trọn đời
  5/5 (1 Review)
  087.778.3626
  ×
  Phản hồi trong vòng một phút
  logo
  Xin chào! Anh chị cần thiết kế web phải không ạ?
  logo
  Anh chị có thể chat ngay với HBWEB tại đây!
  Click để chat!
  Kết nối với HBWEB trong Messenger