Lệnh cơ bản trong linux – quản lý server bằng command

  Đầu tiên cần mở Terminal lên

  Lệnh đầu tiên cần gõ để vào được server là:

  ssh root@103.48.82.186 -p222  (222 là cổng port; root: là username; 103.48.82.186: là ip của server)

  sau khi gõ lệnh này xong terminal sẽ yêu cầu nhập mật khẩu, khi nhập mật khẩu vào sẽ không hiển thị ra ký tự nên bạn cứ nhập xong ấn enter là được, nhiều bạn tưởng lỗi nhưng không phải.

  Lệnh di chuyển đến thư mục “/home/educ/domains/skyhomes.vn/public_html/

  cd /home/educ/domains/skyhomes.vn/public_html/

   

  Các lệnh hay dùng:

  cd /home/educ/domains/skyhomes.vn/public_html/ : Di chuyển đến thư mục public_html của website skyhomes.vn (educ: là username của tài khoản hosting có thể thấy trong directAdmin; skyhomes.vn: là domain web)

  ls : Liệt kê tất các các file / folder con nằm trong folder đang ở

  mv public_html/ backup : đổi tên folder public_html thành backup

  mv /home/educ/domain/skyhomes.vn/public_html/ /home/educ/public_html : di chuyển folder public_html nằm trong folder tên miền ra ngoài ngang cấp với folder domain

  cp -a /home/educ/domain/skyhomes.vn/public_html//home/educ/domain/skyhomes.vn/abc : sao chép folder public_html sang folder abc

  rm -rf /home/educ : xoá folder educ

   

  chown educ.educ /home/educ/domain/skyhomes.vn : phân quyền cho tài khoản educ toàn quyền sửa / xoá folder skyhomes.vn

   

  zip -r /home/educ/domain/bk.zip /home/educ/domain/skyhomes.vn : nén folder skyehomes.vn thành file nén bk.zip

  unzip /home/educ/domain/bk.zip : giải nén file bk.zip (lưu ý: giải nén xong có thể sẽ phải dùng lệnh chown để phân quyền cho folder vừa nén nếu không user không sửa xoá được)

   

  df -hT : Kiểm tra dung lượng server

   

  du -sh * : Kiểm tra dung lượng tất cả các file / folder nằm trong folder đang ở (nếu kiểm tra dung lượng cụ thể 1 folder thì cho tên folder đấy thay cho “*”)

   

  htop : kiểm tra tài nguyên sử dụng của web về cpu, ram. Tham khảo các xem TẠI ĐÂY

   

  cat /var/log/cron | grep tu_khoa_abc   : Tìm kiếm từ khoá “tu_khoa_abc” nằm trong file /var/log/cron

  0/5 (0 Reviews)

  Hãy liên hệ ngay 087 778 3626 để được tư vấn miễn phí !

  Viết một bình luận

  087.778.3626
  ×
  Phản hồi trong vòng một phút
  logo
  Xin chào! Anh chị cần thiết kế web phải không ạ?
  logo
  Anh chị có thể chat ngay với HBWEB tại đây!
  Click để chat!
  Kết nối với HBWEB trong Messenger